För mäklare

  Mäklarbild gällande Brf Bonden Större 36, uppdaterad 2024-06-05


          Förvaltningsberättelse 2023 med resultat- och balansrƤkning (PDF 1 Mb) - öppnas i en ny flik.
 1. När bildades föreningen?
  År 1989.
 2. När byggdes fastigheten?
  År 1929.
 3. När köpte föreningen huset?
  År 2000.
 4. Äger Ni marken eller är det tomträtt?
  Äger.
 5. Hur stor är föreningen?
  Antal bostadsrätter, hyresrätter och lokaler: 37 Bostadsrätter, 1 hyresrätt, 7 lokaler.
 6. Är Era sju lokaler hyresrättslokaler eller bostadsrättslokaler och är samtliga uthyrda/upplåtna?
  Hyresrättslokaler. Samtliga är uthyrda.
 7. När är fastigheten stambytt?
  V/A och ventilation bytt under 1985. Rören rensade och spolade 2001, 2012, 2017 och 2023.
 8. När har el-stigarna bytts? Är 3-fas indraget i lägenheten?
  Ny el drogs in 2001. Nej 1-fas, 230V, är indragen.
 9. Vad har ni för leverantör av kabel-tv?
  Tele2. Utbudet ā€Medium-8-favoriterā€ med ca 16 digitalkanaler varav 8 är valfria. Abonnemanget och en digitalbox ingår i lägenhetens månadsavgift med möjlighet till uppgradering till ett större TV-paket. Uppgradering till TIVO är möjlig. Uppgraderingarna betalas i så fall av den boende själv.
 10. Vad har ni för leverantör på bredband?
  Ownit Bredband. Föreningen äger ett eget fibernät (koppar till lägenheterna), och avgift för både bredband och IP-telefoni ingår i månadsavgiften. Stokab har 2011 lagt in ytterligare en fiberkabel i huset.
 11. Har det diskuterats större reparationer eller ombyggnader av fastigheten och i så fall hur ser finansieringen ut för dessa?
  Diskussioner om framtida renoveringar är en pågående process i en styrelse, inga större renoveringar eller ombyggnader är beslutade.
 12. Finns det andra större reparationer som är gjorda (trapphus, fasad, tak osv.) och i så fall när?
  Ny el 2001, trapphus renoverade och ny belysning 2002, gårdsbalkonger till en del lägenheter 2004/2005, ny arkitektritad innergård 2006, renovering av tvättstugan med nya maskiner 2008/2014, nya hissar i alla tre trapphus 2011, Stokab installerar ett extra fibernät i fastigheten 2011, nya moderna men tidstypiska säkerhetsdörrar av högsta klass i alla trapphus 2013. Modernisering av cykelrum med cykelhissar och krokar samt nya cykelställ på gården 2014, renovering av samtliga fönster och dörrar mot gården samt portar 2014. Ventilationsrensning/OVK samt förbättringar 2014/2015. Ny värmecentral samt termostater på samtliga element under 2015. Renovering och målning av fönster mot Östgötagatan och Bondegatan 2016. Renovering och modernisering av hyreslägenheten 2016. Renovering samt målning av tak 2017. Avloppsrören spolade 2017/2018. OVK med ventilationsrengöring 2020. Uppgradering av bredbandet till 500-1000 m/Bit 2021. Nytt inpasseringssystem 2022. Stamspolning 2023.
 13. Har det beslutats om eller diskuterats avgiftshöjning eller kapitaltillskott för medlemmarna?
  Nej, inte i närtid.
 14. Är Ni en äkta bostadsrättsförening?
  Ja.
 15. Finns det några andra framtida förändringar av föreningens ekonomi?
  Beror på lagstiftning såsom skatter och ev. räntehöjningar. Föreningen har 6 miljoner i lån samt ett positivt kassaflöde och en god likviditet.
 16. Är vinden exploaterad?
  Endast delvis. Två vindslägenheter finns och i dagsläget finns det inget ytterligare utrymme som kan exploateras då det upptas av förråd.
 17. Godkänns juridisk person som medlem vid förvärv av bostadsrätten?
  Nej.
 18. Godkänns delat ägarskap? Det vill säga om en av delägarna inte aktivt bor i lägenheten? Vilken är minsta ägarandel?
  Ägare ska vara mantalsskrivna på adressen och använda bostaden som helårsbostad.
 19. Vad ingår i bostadsrättens årsavgift?
  Värme, vatten, avlopp, sophämtning hushållssopor och tidningar, matavfall, tvättstuga, möblerad gård, grill, kabel-tv digital med cirka 16 kanaler inklusive digitalbox, bredband 500-1000 Mbit/s och abonnemang för IP-telefoni. Årsavgiften betalas månadsvis i förskott.
 20. Finns gemensam tvättstuga och i så fall var?
  Ja, modern sådan finns i källaren på Bondegatan 12 och innehåller: 3 tvättmaskiner, 2 torktumlare, 2 torkskåp, 1 kallmangel, 1 strykbräda.
 21. Vilka gemensamhetslokaler finns det?
  Cykelrum, modern tvättstuga, uteplats med grill och trädgårdsmöbler på gården.
 22. Finns det ett förråd tillhörande lägenheten? Om ja, var är det beläget samt hur stort är det?
  Om förråd kan disponeras framgår det av avtal, kontrollera med säljaren. Max ett(1) förråd kan disponeras.
 23. Vad har fastigheten för uppvärmning (t.ex fjärrvärme)?
  Vattenburen fjärrvärme.
 24. Vad har fastigheten för ventilation (mekanisk frånluft, tilluft, självdrag)?
  Mekanisk frånluft med styrdon i varje kök och fönsterventiler för friskluftintag.
 25. Finns det garage/parkering i fastigheten? Antal platser, kostnad och eventuell kötid?
  Nej, finns inte. Många medlemmar hyr värmegarage i en närliggande förening.
 26. Anordnar Ni höst- och vårstädning?
  Ibland. En årlig grovsopdag med container anordnas på hösten. Cykelsortering och bortforsling genomförs regelbundet.
 27. Tar ni ut någon överlåtelseavgift, pantsättningsavgift samt vem betalar den (köpare/säljare)?
  Ja, båda delarna och köparen står för kostnaderna. Pantsättningsavgift pt om 1% och överlåtelseavgift om 2,5%. Aktuell info kan fås från vår ekonomiska förvaltare: Helena Lundborg, Fastum AB, tel: 08-506 047 18.
 28. Vart ska vi skicka ansökan om in-/utträde i föreningen samt överlåtelsehandlingar?
  Använd i första hand Fastumā€™s mäklarservice.
 29. Vem förvaltar föreningen?
  Ekonomisk förvaltning: Fastum AB, Helena Lundborg, tel: 08-506 047 18. Teknisk förvaltning: Mohamad Hajal, TEKAB Fastighetsservice AB , tel 08-640 05 63.

  Signeras: Styrelsen, BRF Bonden Större 36.