Felanmälan

Fel i allmänna utrymmen

Om du hittar ett fel i våra allmänna utrymmen ska du kontakta styrelsen som samlar in dessa och ser till att de åtgärdas. Du ska alltså inte anmäla felet till fastighetsförvaltaren direkt. Föreningen betalar nämligen inte för åtgärder utförda av förvaltaren som inte föreningen ansvarar för.

Akuta åtgärder

Ovanstående gäller även akuta åtgärder (ManKan Hiss AB, krav på huvudnyckel för att komma åt huvudsäkringar etc). Jourfirmor får endast anlitas - annat än i undantagsfall - efter godkännande från någon i Styrelsen.

AKUT fastighetsjour dygnet runt 08-83 84 85

ManKan Hiss AB Felanmälan dygnet runt 0200-22 00 95

Fel på hissarna

När det gäller fel i hissarna som inte är akuta - om till exempel lyset i hissen inte fungerar - kontakta styrelsen/fastighetsförvaltaren och inte ManKan Hiss AB. Det kostar väldigt mycket att ta hit ManKan Hiss AB för en sådan enkel sak.

Vem ansvarar för vad?

En del reparationer svarar föreningen för, medan andra reparationer täcks av respektive lägenhetsinnehavare. Läs mer här om ansvarsfördelningen mellan medlem och förening

Felanmälan gällande lägenheten

Droppar kranen? Fungerar inte toalettspolningen? Du kan då använda dig av TEKAB. Tänk på att alltid ange att det är du som betalar arbetet. Föreningen står inte får kostnader som gäller denna typ av fel.